ATEX advies

Proces veiligheid staat voorop

Droog en poeder fabrieken houden vaak in dat er extra aandacht besteed moet worden aan veiligheidsvraagstukken rondom brand en explosie gevaar. Voldoen aan de ATEX wetgeving voor leverancier en gebruiker is belangrijk. IP&D helpt u met een onderbouwd en reëel veiligheidsplan, onderverdeeld in een aantal stappen.

 • metingen van relevante explosie eigenschappen samen met erkende ATEX meet bureaus
 • interpretatie van deze eigenschappen naar uw proces
 • zonering in en om de apparatuur
 • gewogen risico inventarisatie met en zonder technische beschermingsmaatregelingen
 • opstellen van een explosie veiligheidsdossier (EVD), nodig voor uw organisatie en verzekeraar
 • geven van praktische ATEX training aan personeel

De proces veiligheid kan al snel verbeterd worden ook met eenvoudige maatregelingen als bewustwording en aantal kosten effectieve technische maatregelingen.

IP&D helpt u met het doorlopen van alle stappen op veiligheidsgebied, zoals:

 • Inventariseren en metingen van relevante explosie eigenschappen
 • Zonering in en rondom apparatuur
 • Risico inventarisaties voor en na genomen maatregelingen
 • Opstellen van een explosie veiligheidsdocument (nodig voor u en verzekeraar!)
 • Geven van trainingen aan personeel.