ATEX advies

Proces veiligheid staat voorop

Droog- en poederfabrieken moeten vaak extra aandacht besteden aan veiligheidsvraagstukken rondom brand- en explosie gevaar. Voldoen aan de ATEX wetgeving voor leverancier en gebruiker is belangrijk.

 

IP&D helpt u met een onderbouwd en reëel veiligheidsplan, onderverdeeld in een aantal stappen.

 • metingen van relevante explosie eigenschappen samen met erkende ATEX meetbureaus
 • interpretatie van deze eigenschappen naar uw proces
 • zonering in en om de apparatuur
 • gewogen risico-inventarisatie met en zonder technische beschermingsmaatregelingen
 • opstellen van een explosie veiligheidsdossier (EVD), nodig voor uw organisatie en verzekeraar
 • geven van praktische ATEX training aan personeel

De procesveiligheid kan al snel verbeterd worden met eenvoudige maatregelen zoals bewustwording en een aantal kosten effectieve technische maatregelingen.

Hoe IP&D u helpt met veiligheid

 • Inventariseren en meten van relevante explosie eigenschappen
 • Zonering in en rondom apparatuur
 • Risico inventarisaties voor en na genomen maatregelingen
 • Opstellen van een explosie veiligheidsdocument (nodig voor u en verzekeraar!)
 • Geven van trainingen aan personeel.